तिङन्तावली तृप्त

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतृप्तायते तृप्तायेते तृप्तायन्ते
मध्यमतृप्तायसे तृप्तायेथे तृप्तायध्वे
उत्तमतृप्ताये तृप्तायावहे तृप्तायामहे


लङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअतृप्तायत अतृप्तायेताम् अतृप्तायन्त
मध्यमअतृप्तायथाः अतृप्तायेथाम् अतृप्तायध्वम्
उत्तमअतृप्ताये अतृप्तायावहि अतृप्तायामहि


विधिलिङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतृप्तायेत तृप्तायेयाताम् तृप्तायेरन्
मध्यमतृप्तायेथाः तृप्तायेयाथाम् तृप्तायेध्वम्
उत्तमतृप्तायेय तृप्तायेवहि तृप्तायेमहि


लोट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतृप्तायताम् तृप्तायेताम् तृप्तायन्ताम्
मध्यमतृप्तायस्व तृप्तायेथाम् तृप्तायध्वम्
उत्तमतृप्तायै तृप्तायावहै तृप्तायामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतृप्तायिष्यति तृप्तायिष्यतः तृप्तायिष्यन्ति
मध्यमतृप्तायिष्यसि तृप्तायिष्यथः तृप्तायिष्यथ
उत्तमतृप्तायिष्यामि तृप्तायिष्यावः तृप्तायिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतृप्तायिष्यते तृप्तायिष्येते तृप्तायिष्यन्ते
मध्यमतृप्तायिष्यसे तृप्तायिष्येथे तृप्तायिष्यध्वे
उत्तमतृप्तायिष्ये तृप्तायिष्यावहे तृप्तायिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतृप्तायिता तृप्तायितारौ तृप्तायितारः
मध्यमतृप्तायितासि तृप्तायितास्थः तृप्तायितास्थ
उत्तमतृप्तायितास्मि तृप्तायितास्वः तृप्तायितास्मः

कृदन्त

क्त
तृप्तित m. n. तृप्तिता f.

क्तवतु
तृप्तितवत् m. n. तृप्तितवती f.

शानच्
तृप्तायमान m. n. तृप्तायमाना f.

लुडादेश पर
तृप्तायिष्यत् m. n. तृप्तायिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
तृप्तायिष्यमाण m. n. तृप्तायिष्यमाणा f.

तव्य
तृप्तायितव्य m. n. तृप्तायितव्या f.

अव्यय

तुमुन्
तृप्तायितुम्

क्त्वा
तृप्तायित्वा

लिट्
तृप्तायाम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria