The Sanskrit Parser Assistant


Lexicon: Heritage Version 3.51 [2023-11-27]


nahi suptasya siṃhasya praviśanti mukhe mṛgāḥ
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः

nahi
[nahi]{ ind.}
1.1
{ nahi }
suptasya
[supta { pp. }[svap]]{ n. sg. g. | m. sg. g.}
2.1
{ (Participial) [N]'s | (Participial) [M]'s }
siṃhasya
[siṃha]{ m. sg. g.}
3.1
{ [M]'s }
praviśanti
[pra-viś_1]{ pr. [6] ac. pl. 3}
4.1
{ All of them sit }
mukhe
[mukha]{ n. du. acc. | n. du. nom. | n. sg. loc.}
5.1
{ Object(2) [N] | Subject(2) [N] | in [N] }
mṛgāḥ
[mṛgā]{ f. pl. acc. | f. pl. nom.}
[mṛga]{ m. pl. nom.}
6.1
6.2
{ Objects [F] | Subjects [F] }
{ Subjects [M] }

Final analysis:

नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः
संसाधनी :
Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria