तिङन्तावली श्याम

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमश्यामायते श्यामायेते श्यामायन्ते
मध्यमश्यामायसे श्यामायेथे श्यामायध्वे
उत्तमश्यामाये श्यामायावहे श्यामायामहे


लङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअश्यामायत अश्यामायेताम् अश्यामायन्त
मध्यमअश्यामायथाः अश्यामायेथाम् अश्यामायध्वम्
उत्तमअश्यामाये अश्यामायावहि अश्यामायामहि


विधिलिङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमश्यामायेत श्यामायेयाताम् श्यामायेरन्
मध्यमश्यामायेथाः श्यामायेयाथाम् श्यामायेध्वम्
उत्तमश्यामायेय श्यामायेवहि श्यामायेमहि


लोट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमश्यामायताम् श्यामायेताम् श्यामायन्ताम्
मध्यमश्यामायस्व श्यामायेथाम् श्यामायध्वम्
उत्तमश्यामायै श्यामायावहै श्यामायामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमश्यामायिष्यति श्यामायिष्यतः श्यामायिष्यन्ति
मध्यमश्यामायिष्यसि श्यामायिष्यथः श्यामायिष्यथ
उत्तमश्यामायिष्यामि श्यामायिष्यावः श्यामायिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमश्यामायिष्यते श्यामायिष्येते श्यामायिष्यन्ते
मध्यमश्यामायिष्यसे श्यामायिष्येथे श्यामायिष्यध्वे
उत्तमश्यामायिष्ये श्यामायिष्यावहे श्यामायिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमश्यामायिता श्यामायितारौ श्यामायितारः
मध्यमश्यामायितासि श्यामायितास्थः श्यामायितास्थ
उत्तमश्यामायितास्मि श्यामायितास्वः श्यामायितास्मः

कृदन्त

क्त
श्यामित m. n. श्यामिता f.

क्तवतु
श्यामितवत् m. n. श्यामितवती f.

शानच्
श्यामायमान m. n. श्यामायमाना f.

लुडादेश पर
श्यामायिष्यत् m. n. श्यामायिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
श्यामायिष्यमाण m. n. श्यामायिष्यमाणा f.

तव्य
श्यामायितव्य m. n. श्यामायितव्या f.

अव्यय

तुमुन्
श्यामायितुम्

क्त्वा
श्यामायित्वा

लिट्
श्यामायाम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria