सुबन्तावली शब्दरत्नाकर

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमाशब्दरत्नाकरः शब्दरत्नाकरौ शब्दरत्नाकराः
सम्बोधनम्शब्दरत्नाकर शब्दरत्नाकरौ शब्दरत्नाकराः
द्वितीयाशब्दरत्नाकरम् शब्दरत्नाकरौ शब्दरत्नाकरान्
तृतीयाशब्दरत्नाकरेण शब्दरत्नाकराभ्याम् शब्दरत्नाकरैः शब्दरत्नाकरेभिः
चतुर्थीशब्दरत्नाकराय शब्दरत्नाकराभ्याम् शब्दरत्नाकरेभ्यः
पञ्चमीशब्दरत्नाकरात् शब्दरत्नाकराभ्याम् शब्दरत्नाकरेभ्यः
षष्ठीशब्दरत्नाकरस्य शब्दरत्नाकरयोः शब्दरत्नाकराणाम्
सप्तमीशब्दरत्नाकरे शब्दरत्नाकरयोः शब्दरत्नाकरेषु

समास शब्दरत्नाकर

अव्यय ॰शब्दरत्नाकरम् ॰शब्दरत्नाकरात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria