सुबन्तावली यथोद्देशपक्ष

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमायथोद्देशपक्षः यथोद्देशपक्षौ यथोद्देशपक्षाः
सम्बोधनम्यथोद्देशपक्ष यथोद्देशपक्षौ यथोद्देशपक्षाः
द्वितीयायथोद्देशपक्षम् यथोद्देशपक्षौ यथोद्देशपक्षान्
तृतीयायथोद्देशपक्षेण यथोद्देशपक्षाभ्याम् यथोद्देशपक्षैः यथोद्देशपक्षेभिः
चतुर्थीयथोद्देशपक्षाय यथोद्देशपक्षाभ्याम् यथोद्देशपक्षेभ्यः
पञ्चमीयथोद्देशपक्षात् यथोद्देशपक्षाभ्याम् यथोद्देशपक्षेभ्यः
षष्ठीयथोद्देशपक्षस्य यथोद्देशपक्षयोः यथोद्देशपक्षाणाम्
सप्तमीयथोद्देशपक्षे यथोद्देशपक्षयोः यथोद्देशपक्षेषु

समास यथोद्देशपक्ष

अव्यय ॰यथोद्देशपक्षम् ॰यथोद्देशपक्षात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria