सुबन्तावली उदपानमण्डूक

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमाउदपानमण्डूकः उदपानमण्डूकौ उदपानमण्डूकाः
सम्बोधनम्उदपानमण्डूक उदपानमण्डूकौ उदपानमण्डूकाः
द्वितीयाउदपानमण्डूकम् उदपानमण्डूकौ उदपानमण्डूकान्
तृतीयाउदपानमण्डूकेन उदपानमण्डूकाभ्याम् उदपानमण्डूकैः उदपानमण्डूकेभिः
चतुर्थीउदपानमण्डूकाय उदपानमण्डूकाभ्याम् उदपानमण्डूकेभ्यः
पञ्चमीउदपानमण्डूकात् उदपानमण्डूकाभ्याम् उदपानमण्डूकेभ्यः
षष्ठीउदपानमण्डूकस्य उदपानमण्डूकयोः उदपानमण्डूकानाम्
सप्तमीउदपानमण्डूके उदपानमण्डूकयोः उदपानमण्डूकेषु

समास उदपानमण्डूक

अव्यय ॰उदपानमण्डूकम् ॰उदपानमण्डूकात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria