सुबन्तावली तिर्यगपाङ्ग

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमातिर्यगपाङ्गः तिर्यगपाङ्गौ तिर्यगपाङ्गाः
सम्बोधनम्तिर्यगपाङ्ग तिर्यगपाङ्गौ तिर्यगपाङ्गाः
द्वितीयातिर्यगपाङ्गम् तिर्यगपाङ्गौ तिर्यगपाङ्गान्
तृतीयातिर्यगपाङ्गेण तिर्यगपाङ्गाभ्याम् तिर्यगपाङ्गैः
चतुर्थीतिर्यगपाङ्गाय तिर्यगपाङ्गाभ्याम् तिर्यगपाङ्गेभ्यः
पञ्चमीतिर्यगपाङ्गात् तिर्यगपाङ्गाभ्याम् तिर्यगपाङ्गेभ्यः
षष्ठीतिर्यगपाङ्गस्य तिर्यगपाङ्गयोः तिर्यगपाङ्गाणाम्
सप्तमीतिर्यगपाङ्गे तिर्यगपाङ्गयोः तिर्यगपाङ्गेषु

समास तिर्यगपाङ्ग

अव्यय ॰तिर्यगपाङ्गम् ॰तिर्यगपाङ्गात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria