सुबन्तावली ?स्रस्तस्कन्ध

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमास्रस्तस्कन्धः स्रस्तस्कन्धौ स्रस्तस्कन्धाः
सम्बोधनम्स्रस्तस्कन्ध स्रस्तस्कन्धौ स्रस्तस्कन्धाः
द्वितीयास्रस्तस्कन्धम् स्रस्तस्कन्धौ स्रस्तस्कन्धान्
तृतीयास्रस्तस्कन्धेन स्रस्तस्कन्धाभ्याम् स्रस्तस्कन्धैः स्रस्तस्कन्धेभिः
चतुर्थीस्रस्तस्कन्धाय स्रस्तस्कन्धाभ्याम् स्रस्तस्कन्धेभ्यः
पञ्चमीस्रस्तस्कन्धात् स्रस्तस्कन्धाभ्याम् स्रस्तस्कन्धेभ्यः
षष्ठीस्रस्तस्कन्धस्य स्रस्तस्कन्धयोः स्रस्तस्कन्धानाम्
सप्तमीस्रस्तस्कन्धे स्रस्तस्कन्धयोः स्रस्तस्कन्धेषु

समास स्रस्तस्कन्ध

अव्यय ॰स्रस्तस्कन्धम् ॰स्रस्तस्कन्धात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria