सुबन्तावली सन्ध्यावन्दनविधि

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमासन्ध्यावन्दनविधिः सन्ध्यावन्दनविधी सन्ध्यावन्दनविधयः
सम्बोधनम्सन्ध्यावन्दनविधे सन्ध्यावन्दनविधी सन्ध्यावन्दनविधयः
द्वितीयासन्ध्यावन्दनविधिम् सन्ध्यावन्दनविधी सन्ध्यावन्दनविधीन्
तृतीयासन्ध्यावन्दनविधिना सन्ध्यावन्दनविधिभ्याम् सन्ध्यावन्दनविधिभिः
चतुर्थीसन्ध्यावन्दनविधये सन्ध्यावन्दनविधिभ्याम् सन्ध्यावन्दनविधिभ्यः
पञ्चमीसन्ध्यावन्दनविधेः सन्ध्यावन्दनविधिभ्याम् सन्ध्यावन्दनविधिभ्यः
षष्ठीसन्ध्यावन्दनविधेः सन्ध्यावन्दनविध्योः सन्ध्यावन्दनविधीनाम्
सप्तमीसन्ध्यावन्दनविधौ सन्ध्यावन्दनविध्योः सन्ध्यावन्दनविधिषु

समास सन्ध्यावन्दनविधि

अव्यय ॰सन्ध्यावन्दनविधि

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria