सुबन्तावली सन्ध्याकरनन्दिन्

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमासन्ध्याकरनन्दी सन्ध्याकरनन्दिनौ सन्ध्याकरनन्दिनः
सम्बोधनम्सन्ध्याकरनन्दिन् सन्ध्याकरनन्दिनौ सन्ध्याकरनन्दिनः
द्वितीयासन्ध्याकरनन्दिनम् सन्ध्याकरनन्दिनौ सन्ध्याकरनन्दिनः
तृतीयासन्ध्याकरनन्दिना सन्ध्याकरनन्दिभ्याम् सन्ध्याकरनन्दिभिः
चतुर्थीसन्ध्याकरनन्दिने सन्ध्याकरनन्दिभ्याम् सन्ध्याकरनन्दिभ्यः
पञ्चमीसन्ध्याकरनन्दिनः सन्ध्याकरनन्दिभ्याम् सन्ध्याकरनन्दिभ्यः
षष्ठीसन्ध्याकरनन्दिनः सन्ध्याकरनन्दिनोः सन्ध्याकरनन्दिनाम्
सप्तमीसन्ध्याकरनन्दिनि सन्ध्याकरनन्दिनोः सन्ध्याकरनन्दिषु

समास सन्ध्याकरनन्दि

अव्यय ॰सन्ध्याकरनन्दि

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria