सुबन्तावली सम्बन्धसमुद्देश

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमासम्बन्धसमुद्देशः सम्बन्धसमुद्देशौ सम्बन्धसमुद्देशाः
सम्बोधनम्सम्बन्धसमुद्देश सम्बन्धसमुद्देशौ सम्बन्धसमुद्देशाः
द्वितीयासम्बन्धसमुद्देशम् सम्बन्धसमुद्देशौ सम्बन्धसमुद्देशान्
तृतीयासम्बन्धसमुद्देशेन सम्बन्धसमुद्देशाभ्याम् सम्बन्धसमुद्देशैः
चतुर्थीसम्बन्धसमुद्देशाय सम्बन्धसमुद्देशाभ्याम् सम्बन्धसमुद्देशेभ्यः
पञ्चमीसम्बन्धसमुद्देशात् सम्बन्धसमुद्देशाभ्याम् सम्बन्धसमुद्देशेभ्यः
षष्ठीसम्बन्धसमुद्देशस्य सम्बन्धसमुद्देशयोः सम्बन्धसमुद्देशानाम्
सप्तमीसम्बन्धसमुद्देशे सम्बन्धसमुद्देशयोः सम्बन्धसमुद्देशेषु

समास सम्बन्धसमुद्देश

अव्यय ॰सम्बन्धसमुद्देशम् ॰सम्बन्धसमुद्देशात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria