सुबन्तावली माण्डूक्योपनिषद्

Roma

स्त्रीएकद्विबहु
प्रथमामाण्डूक्योपनिषत् माण्डूक्योपनिषदौ माण्डूक्योपनिषदः
सम्बोधनम्माण्डूक्योपनिषत् माण्डूक्योपनिषदौ माण्डूक्योपनिषदः
द्वितीयामाण्डूक्योपनिषदम् माण्डूक्योपनिषदौ माण्डूक्योपनिषदः
तृतीयामाण्डूक्योपनिषदा माण्डूक्योपनिषद्भ्याम् माण्डूक्योपनिषद्भिः
चतुर्थीमाण्डूक्योपनिषदे माण्डूक्योपनिषद्भ्याम् माण्डूक्योपनिषद्भ्यः
पञ्चमीमाण्डूक्योपनिषदः माण्डूक्योपनिषद्भ्याम् माण्डूक्योपनिषद्भ्यः
षष्ठीमाण्डूक्योपनिषदः माण्डूक्योपनिषदोः माण्डूक्योपनिषदाम्
सप्तमीमाण्डूक्योपनिषदि माण्डूक्योपनिषदोः माण्डूक्योपनिषत्सु

समास माण्डूक्योपनिषत्

अव्यय ॰माण्डूक्योपनिषत्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria