सुबन्तावली दुन्दुभिलेप

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमादुन्दुभिलेपः दुन्दुभिलेपौ दुन्दुभिलेपाः
सम्बोधनम्दुन्दुभिलेप दुन्दुभिलेपौ दुन्दुभिलेपाः
द्वितीयादुन्दुभिलेपम् दुन्दुभिलेपौ दुन्दुभिलेपान्
तृतीयादुन्दुभिलेपेन दुन्दुभिलेपाभ्याम् दुन्दुभिलेपैः दुन्दुभिलेपेभिः
चतुर्थीदुन्दुभिलेपाय दुन्दुभिलेपाभ्याम् दुन्दुभिलेपेभ्यः
पञ्चमीदुन्दुभिलेपात् दुन्दुभिलेपाभ्याम् दुन्दुभिलेपेभ्यः
षष्ठीदुन्दुभिलेपस्य दुन्दुभिलेपयोः दुन्दुभिलेपानाम्
सप्तमीदुन्दुभिलेपे दुन्दुभिलेपयोः दुन्दुभिलेपेषु

समास दुन्दुभिलेप

अव्यय ॰दुन्दुभिलेपम् ॰दुन्दुभिलेपात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria