सुबन्तावली दन्तान्तर

Roma

नपुंसकम्एकद्विबहु
प्रथमादन्तान्तरम् दन्तान्तरे दन्तान्तराणि
सम्बोधनम्दन्तान्तर दन्तान्तरे दन्तान्तराणि
द्वितीयादन्तान्तरम् दन्तान्तरे दन्तान्तराणि
तृतीयादन्तान्तरेण दन्तान्तराभ्याम् दन्तान्तरैः
चतुर्थीदन्तान्तराय दन्तान्तराभ्याम् दन्तान्तरेभ्यः
पञ्चमीदन्तान्तरात् दन्तान्तराभ्याम् दन्तान्तरेभ्यः
षष्ठीदन्तान्तरस्य दन्तान्तरयोः दन्तान्तराणाम्
सप्तमीदन्तान्तरे दन्तान्तरयोः दन्तान्तरेषु

समास दन्तान्तर

अव्यय ॰दन्तान्तरम् ॰दन्तान्तरात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria