सुबन्तावली बालक्रीडनक

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमाबालक्रीडनकः बालक्रीडनकौ बालक्रीडनकाः
सम्बोधनम्बालक्रीडनक बालक्रीडनकौ बालक्रीडनकाः
द्वितीयाबालक्रीडनकम् बालक्रीडनकौ बालक्रीडनकान्
तृतीयाबालक्रीडनकेन बालक्रीडनकाभ्याम् बालक्रीडनकैः बालक्रीडनकेभिः
चतुर्थीबालक्रीडनकाय बालक्रीडनकाभ्याम् बालक्रीडनकेभ्यः
पञ्चमीबालक्रीडनकात् बालक्रीडनकाभ्याम् बालक्रीडनकेभ्यः
षष्ठीबालक्रीडनकस्य बालक्रीडनकयोः बालक्रीडनकानाम्
सप्तमीबालक्रीडनके बालक्रीडनकयोः बालक्रीडनकेषु

समास बालक्रीडनक

अव्यय ॰बालक्रीडनकम् ॰बालक्रीडनकात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria