सुबन्तावली मन्त्रोद्धार

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमामन्त्रोद्धारः मन्त्रोद्धारौ मन्त्रोद्धाराः
सम्बोधनम्मन्त्रोद्धार मन्त्रोद्धारौ मन्त्रोद्धाराः
द्वितीयामन्त्रोद्धारम् मन्त्रोद्धारौ मन्त्रोद्धारान्
तृतीयामन्त्रोद्धारेण मन्त्रोद्धाराभ्याम् मन्त्रोद्धारैः
चतुर्थीमन्त्रोद्धाराय मन्त्रोद्धाराभ्याम् मन्त्रोद्धारेभ्यः
पञ्चमीमन्त्रोद्धारात् मन्त्रोद्धाराभ्याम् मन्त्रोद्धारेभ्यः
षष्ठीमन्त्रोद्धारस्य मन्त्रोद्धारयोः मन्त्रोद्धाराणाम्
सप्तमीमन्त्रोद्धारे मन्त्रोद्धारयोः मन्त्रोद्धारेषु

समास मन्त्रोद्धार

अव्यय ॰मन्त्रोद्धारम् ॰मन्त्रोद्धारात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Stemmer | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus | Help | Portal
© Gérard Huet 1994-2021
Logo Inria