तिङन्तावली मांस

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथममांसीयति मांसीयतः मांसीयन्ति
मध्यममांसीयसि मांसीयथः मांसीयथ
उत्तममांसीयामि मांसीयावः मांसीयामः


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअमांसीयत् अमांसीयताम् अमांसीयन्
मध्यमअमांसीयः अमांसीयतम् अमांसीयत
उत्तमअमांसीयम् अमांसीयाव अमांसीयाम


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथममांसीयेत् मांसीयेताम् मांसीयेयुः
मध्यममांसीयेः मांसीयेतम् मांसीयेत
उत्तममांसीयेयम् मांसीयेव मांसीयेम


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथममांसीयतु मांसीयताम् मांसीयन्तु
मध्यममांसीय मांसीयतम् मांसीयत
उत्तममांसीयानि मांसीयाव मांसीयाम


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथममांसीयिष्यति मांसीयिष्यतः मांसीयिष्यन्ति
मध्यममांसीयिष्यसि मांसीयिष्यथः मांसीयिष्यथ
उत्तममांसीयिष्यामि मांसीयिष्यावः मांसीयिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथममांसीयिष्यते मांसीयिष्येते मांसीयिष्यन्ते
मध्यममांसीयिष्यसे मांसीयिष्येथे मांसीयिष्यध्वे
उत्तममांसीयिष्ये मांसीयिष्यावहे मांसीयिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथममांसीयिता मांसीयितारौ मांसीयितारः
मध्यममांसीयितासि मांसीयितास्थः मांसीयितास्थ
उत्तममांसीयितास्मि मांसीयितास्वः मांसीयितास्मः

कृदन्त

क्त
मांसित m. n. मांसिता f.

क्तवतु
मांसितवत् m. n. मांसितवती f.

शतृ
मांसीयत् m. n. मांसीयन्ती f.

लुडादेश पर
मांसीयिष्यत् m. n. मांसीयिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
मांसीयिष्यमाण m. n. मांसीयिष्यमाणा f.

तव्य
मांसीयितव्य m. n. मांसीयितव्या f.

अव्यय

तुमुन्
मांसीयितुम्

क्त्वा
मांसीयित्वा

लिट्
मांसीयाम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria