तिङन्तावली भूस्वर्ग

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमभूस्वर्गायते भूस्वर्गायेते भूस्वर्गायन्ते
मध्यमभूस्वर्गायसे भूस्वर्गायेथे भूस्वर्गायध्वे
उत्तमभूस्वर्गाये भूस्वर्गायावहे भूस्वर्गायामहे


लङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअभूस्वर्गायत अभूस्वर्गायेताम् अभूस्वर्गायन्त
मध्यमअभूस्वर्गायथाः अभूस्वर्गायेथाम् अभूस्वर्गायध्वम्
उत्तमअभूस्वर्गाये अभूस्वर्गायावहि अभूस्वर्गायामहि


विधिलिङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमभूस्वर्गायेत भूस्वर्गायेयाताम् भूस्वर्गायेरन्
मध्यमभूस्वर्गायेथाः भूस्वर्गायेयाथाम् भूस्वर्गायेध्वम्
उत्तमभूस्वर्गायेय भूस्वर्गायेवहि भूस्वर्गायेमहि


लोट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमभूस्वर्गायताम् भूस्वर्गायेताम् भूस्वर्गायन्ताम्
मध्यमभूस्वर्गायस्व भूस्वर्गायेथाम् भूस्वर्गायध्वम्
उत्तमभूस्वर्गायै भूस्वर्गायावहै भूस्वर्गायामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमभूस्वर्गायिष्यति भूस्वर्गायिष्यतः भूस्वर्गायिष्यन्ति
मध्यमभूस्वर्गायिष्यसि भूस्वर्गायिष्यथः भूस्वर्गायिष्यथ
उत्तमभूस्वर्गायिष्यामि भूस्वर्गायिष्यावः भूस्वर्गायिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमभूस्वर्गायिष्यते भूस्वर्गायिष्येते भूस्वर्गायिष्यन्ते
मध्यमभूस्वर्गायिष्यसे भूस्वर्गायिष्येथे भूस्वर्गायिष्यध्वे
उत्तमभूस्वर्गायिष्ये भूस्वर्गायिष्यावहे भूस्वर्गायिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमभूस्वर्गायिता भूस्वर्गायितारौ भूस्वर्गायितारः
मध्यमभूस्वर्गायितासि भूस्वर्गायितास्थः भूस्वर्गायितास्थ
उत्तमभूस्वर्गायितास्मि भूस्वर्गायितास्वः भूस्वर्गायितास्मः

कृदन्त

क्त
भूस्वर्गित m. n. भूस्वर्गिता f.

क्तवतु
भूस्वर्गितवत् m. n. भूस्वर्गितवती f.

शानच्
भूस्वर्गायमाण m. n. भूस्वर्गायमाणा f.

लुडादेश पर
भूस्वर्गायिष्यत् m. n. भूस्वर्गायिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
भूस्वर्गायिष्यमाण m. n. भूस्वर्गायिष्यमाणा f.

तव्य
भूस्वर्गायितव्य m. n. भूस्वर्गायितव्या f.

अव्यय

तुमुन्
भूस्वर्गायितुम्

क्त्वा
भूस्वर्गायित्वा

लिट्
भूस्वर्गायाम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria