सुबन्तावली ?वेङ्कटशुभाशास्त्रिन्

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमावेङ्कटशुभाशास्त्री वेङ्कटशुभाशास्त्रिणौ वेङ्कटशुभाशास्त्रिणः
सम्बोधनम्वेङ्कटशुभाशास्त्रिन् वेङ्कटशुभाशास्त्रिणौ वेङ्कटशुभाशास्त्रिणः
द्वितीयावेङ्कटशुभाशास्त्रिणम् वेङ्कटशुभाशास्त्रिणौ वेङ्कटशुभाशास्त्रिणः
तृतीयावेङ्कटशुभाशास्त्रिणा वेङ्कटशुभाशास्त्रिभ्याम् वेङ्कटशुभाशास्त्रिभिः
चतुर्थीवेङ्कटशुभाशास्त्रिणे वेङ्कटशुभाशास्त्रिभ्याम् वेङ्कटशुभाशास्त्रिभ्यः
पञ्चमीवेङ्कटशुभाशास्त्रिणः वेङ्कटशुभाशास्त्रिभ्याम् वेङ्कटशुभाशास्त्रिभ्यः
षष्ठीवेङ्कटशुभाशास्त्रिणः वेङ्कटशुभाशास्त्रिणोः वेङ्कटशुभाशास्त्रिणाम्
सप्तमीवेङ्कटशुभाशास्त्रिणि वेङ्कटशुभाशास्त्रिणोः वेङ्कटशुभाशास्त्रिषु

समास वेङ्कटशुभाशास्त्रि

अव्यय ॰वेङ्कटशुभाशास्त्रि

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria