सुबन्तावली ?उदकस्पर्श

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमाउदकस्पर्शः उदकस्पर्शौ उदकस्पर्शाः
सम्बोधनम्उदकस्पर्श उदकस्पर्शौ उदकस्पर्शाः
द्वितीयाउदकस्पर्शम् उदकस्पर्शौ उदकस्पर्शान्
तृतीयाउदकस्पर्शेन उदकस्पर्शाभ्याम् उदकस्पर्शैः उदकस्पर्शेभिः
चतुर्थीउदकस्पर्शाय उदकस्पर्शाभ्याम् उदकस्पर्शेभ्यः
पञ्चमीउदकस्पर्शात् उदकस्पर्शाभ्याम् उदकस्पर्शेभ्यः
षष्ठीउदकस्पर्शस्य उदकस्पर्शयोः उदकस्पर्शानाम्
सप्तमीउदकस्पर्शे उदकस्पर्शयोः उदकस्पर्शेषु

समास उदकस्पर्श

अव्यय ॰उदकस्पर्शम् ॰उदकस्पर्शात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria