सुबन्तावली ?सूत्रदरिद्र

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमासूत्रदरिद्रः सूत्रदरिद्रौ सूत्रदरिद्राः
सम्बोधनम्सूत्रदरिद्र सूत्रदरिद्रौ सूत्रदरिद्राः
द्वितीयासूत्रदरिद्रम् सूत्रदरिद्रौ सूत्रदरिद्रान्
तृतीयासूत्रदरिद्रेण सूत्रदरिद्राभ्याम् सूत्रदरिद्रैः सूत्रदरिद्रेभिः
चतुर्थीसूत्रदरिद्राय सूत्रदरिद्राभ्याम् सूत्रदरिद्रेभ्यः
पञ्चमीसूत्रदरिद्रात् सूत्रदरिद्राभ्याम् सूत्रदरिद्रेभ्यः
षष्ठीसूत्रदरिद्रस्य सूत्रदरिद्रयोः सूत्रदरिद्राणाम्
सप्तमीसूत्रदरिद्रे सूत्रदरिद्रयोः सूत्रदरिद्रेषु

समास सूत्रदरिद्र

अव्यय ॰सूत्रदरिद्रम् ॰सूत्रदरिद्रात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria