सुबन्तावली स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचार

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमास्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारः स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारौ स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचाराः
सम्बोधनम्स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचार स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारौ स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचाराः
द्वितीयास्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारम् स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारौ स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारान्
तृतीयास्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारेण स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचाराभ्याम् स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारैः
चतुर्थीस्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचाराय स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचाराभ्याम् स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारेभ्यः
पञ्चमीस्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारात् स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचाराभ्याम् स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारेभ्यः
षष्ठीस्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारस्य स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारयोः स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचाराणाम्
सप्तमीस्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारे स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारयोः स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारेषु

समास स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचार

अव्यय ॰स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारम् ॰स्त्रीशूद्रादीनान्देवार्चनविचारात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria