सुबन्तावली ?स्कन्धमल्लक

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमास्कन्धमल्लकः स्कन्धमल्लकौ स्कन्धमल्लकाः
सम्बोधनम्स्कन्धमल्लक स्कन्धमल्लकौ स्कन्धमल्लकाः
द्वितीयास्कन्धमल्लकम् स्कन्धमल्लकौ स्कन्धमल्लकान्
तृतीयास्कन्धमल्लकेन स्कन्धमल्लकाभ्याम् स्कन्धमल्लकैः
चतुर्थीस्कन्धमल्लकाय स्कन्धमल्लकाभ्याम् स्कन्धमल्लकेभ्यः
पञ्चमीस्कन्धमल्लकात् स्कन्धमल्लकाभ्याम् स्कन्धमल्लकेभ्यः
षष्ठीस्कन्धमल्लकस्य स्कन्धमल्लकयोः स्कन्धमल्लकानाम्
सप्तमीस्कन्धमल्लके स्कन्धमल्लकयोः स्कन्धमल्लकेषु

समास स्कन्धमल्लक

अव्यय ॰स्कन्धमल्लकम् ॰स्कन्धमल्लकात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria