सुबन्तावली स्कन्दकुमार

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमास्कन्दकुमारः स्कन्दकुमारौ स्कन्दकुमाराः
सम्बोधनम्स्कन्दकुमार स्कन्दकुमारौ स्कन्दकुमाराः
द्वितीयास्कन्दकुमारम् स्कन्दकुमारौ स्कन्दकुमारान्
तृतीयास्कन्दकुमारेण स्कन्दकुमाराभ्याम् स्कन्दकुमारैः स्कन्दकुमारेभिः
चतुर्थीस्कन्दकुमाराय स्कन्दकुमाराभ्याम् स्कन्दकुमारेभ्यः
पञ्चमीस्कन्दकुमारात् स्कन्दकुमाराभ्याम् स्कन्दकुमारेभ्यः
षष्ठीस्कन्दकुमारस्य स्कन्दकुमारयोः स्कन्दकुमाराणाम्
सप्तमीस्कन्दकुमारे स्कन्दकुमारयोः स्कन्दकुमारेषु

समास स्कन्दकुमार

अव्यय ॰स्कन्दकुमारम् ॰स्कन्दकुमारात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria