सुबन्तावली ?समुह्यपुरीष

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमासमुह्यपुरीषः समुह्यपुरीषौ समुह्यपुरीषाः
सम्बोधनम्समुह्यपुरीष समुह्यपुरीषौ समुह्यपुरीषाः
द्वितीयासमुह्यपुरीषम् समुह्यपुरीषौ समुह्यपुरीषान्
तृतीयासमुह्यपुरीषेण समुह्यपुरीषाभ्याम् समुह्यपुरीषैः समुह्यपुरीषेभिः
चतुर्थीसमुह्यपुरीषाय समुह्यपुरीषाभ्याम् समुह्यपुरीषेभ्यः
पञ्चमीसमुह्यपुरीषात् समुह्यपुरीषाभ्याम् समुह्यपुरीषेभ्यः
षष्ठीसमुह्यपुरीषस्य समुह्यपुरीषयोः समुह्यपुरीषाणाम्
सप्तमीसमुह्यपुरीषे समुह्यपुरीषयोः समुह्यपुरीषेषु

समास समुह्यपुरीष

अव्यय ॰समुह्यपुरीषम् ॰समुह्यपुरीषात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria