सुबन्तावली ?समुद्रशुक्ति

Roma

स्त्रीएकद्विबहु
प्रथमासमुद्रशुक्तिः समुद्रशुक्ती समुद्रशुक्तयः
सम्बोधनम्समुद्रशुक्ते समुद्रशुक्ती समुद्रशुक्तयः
द्वितीयासमुद्रशुक्तिम् समुद्रशुक्ती समुद्रशुक्तीः
तृतीयासमुद्रशुक्त्या समुद्रशुक्तिभ्याम् समुद्रशुक्तिभिः
चतुर्थीसमुद्रशुक्त्यै समुद्रशुक्तये समुद्रशुक्तिभ्याम् समुद्रशुक्तिभ्यः
पञ्चमीसमुद्रशुक्त्याः समुद्रशुक्तेः समुद्रशुक्तिभ्याम् समुद्रशुक्तिभ्यः
षष्ठीसमुद्रशुक्त्याः समुद्रशुक्तेः समुद्रशुक्त्योः समुद्रशुक्तीनाम्
सप्तमीसमुद्रशुक्त्याम् समुद्रशुक्तौ समुद्रशुक्त्योः समुद्रशुक्तिषु

समास समुद्रशुक्ति

अव्यय ॰समुद्रशुक्ति

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria