सुबन्तावली ?समयानन्दसन्तोष

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमासमयानन्दसन्तोषः समयानन्दसन्तोषौ समयानन्दसन्तोषाः
सम्बोधनम्समयानन्दसन्तोष समयानन्दसन्तोषौ समयानन्दसन्तोषाः
द्वितीयासमयानन्दसन्तोषम् समयानन्दसन्तोषौ समयानन्दसन्तोषान्
तृतीयासमयानन्दसन्तोषेण समयानन्दसन्तोषाभ्याम् समयानन्दसन्तोषैः समयानन्दसन्तोषेभिः
चतुर्थीसमयानन्दसन्तोषाय समयानन्दसन्तोषाभ्याम् समयानन्दसन्तोषेभ्यः
पञ्चमीसमयानन्दसन्तोषात् समयानन्दसन्तोषाभ्याम् समयानन्दसन्तोषेभ्यः
षष्ठीसमयानन्दसन्तोषस्य समयानन्दसन्तोषयोः समयानन्दसन्तोषाणाम्
सप्तमीसमयानन्दसन्तोषे समयानन्दसन्तोषयोः समयानन्दसन्तोषेषु

समास समयानन्दसन्तोष

अव्यय ॰समयानन्दसन्तोषम् ॰समयानन्दसन्तोषात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria