सुबन्तावली ?समारोपितभार

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमासमारोपितभारः समारोपितभारौ समारोपितभाराः
सम्बोधनम्समारोपितभार समारोपितभारौ समारोपितभाराः
द्वितीयासमारोपितभारम् समारोपितभारौ समारोपितभारान्
तृतीयासमारोपितभारेण समारोपितभाराभ्याम् समारोपितभारैः समारोपितभारेभिः
चतुर्थीसमारोपितभाराय समारोपितभाराभ्याम् समारोपितभारेभ्यः
पञ्चमीसमारोपितभारात् समारोपितभाराभ्याम् समारोपितभारेभ्यः
षष्ठीसमारोपितभारस्य समारोपितभारयोः समारोपितभाराणाम्
सप्तमीसमारोपितभारे समारोपितभारयोः समारोपितभारेषु

समास समारोपितभार

अव्यय ॰समारोपितभारम् ॰समारोपितभारात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria