सुबन्तावली ?सहसुरललनाललामयूथपति आ

Roma

स्त्रीएकद्विबहु
प्रथमासहसुरललनाललामयूथपति आ सहसुरललनाललामयूथपति ए सहसुरललनाललामयूथपति आः
सम्बोधनम्सहसुरललनाललामयूथपति ए सहसुरललनाललामयूथपति ए सहसुरललनाललामयूथपति आः
द्वितीयासहसुरललनाललामयूथपति आम् सहसुरललनाललामयूथपति ए सहसुरललनाललामयूथपति आः
तृतीयासहसुरललनाललामयूथपति अया सहसुरललनाललामयूथपति आभ्याम् सहसुरललनाललामयूथपति आभिः
चतुर्थीसहसुरललनाललामयूथपति आयै सहसुरललनाललामयूथपति आभ्याम् सहसुरललनाललामयूथपति आभ्यः
पञ्चमीसहसुरललनाललामयूथपति आयाः सहसुरललनाललामयूथपति आभ्याम् सहसुरललनाललामयूथपति आभ्यः
षष्ठीसहसुरललनाललामयूथपति आयाः सहसुरललनाललामयूथपति अयोः सहसुरललनाललामयूथपति आनाम्
सप्तमीसहसुरललनाललामयूथपति आयाम् सहसुरललनाललामयूथपति अयोः सहसुरललनाललामयूथपति आसु

अव्यय ॰सहसुरललनाललामयूथपति अम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria