सुबन्तावली ?सद्वैद्यनाथ

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमासद्वैद्यनाथः सद्वैद्यनाथौ सद्वैद्यनाथाः
सम्बोधनम्सद्वैद्यनाथ सद्वैद्यनाथौ सद्वैद्यनाथाः
द्वितीयासद्वैद्यनाथम् सद्वैद्यनाथौ सद्वैद्यनाथान्
तृतीयासद्वैद्यनाथेन सद्वैद्यनाथाभ्याम् सद्वैद्यनाथैः सद्वैद्यनाथेभिः
चतुर्थीसद्वैद्यनाथाय सद्वैद्यनाथाभ्याम् सद्वैद्यनाथेभ्यः
पञ्चमीसद्वैद्यनाथात् सद्वैद्यनाथाभ्याम् सद्वैद्यनाथेभ्यः
षष्ठीसद्वैद्यनाथस्य सद्वैद्यनाथयोः सद्वैद्यनाथानाम्
सप्तमीसद्वैद्यनाथे सद्वैद्यनाथयोः सद्वैद्यनाथेषु

समास सद्वैद्यनाथ

अव्यय ॰सद्वैद्यनाथम् ॰सद्वैद्यनाथात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria