सुबन्तावली ?सन्न्यस्तशस्त्रा

Roma

स्त्रीएकद्विबहु
प्रथमासन्न्यस्तशस्त्रा सन्न्यस्तशस्त्रे सन्न्यस्तशस्त्राः
सम्बोधनम्सन्न्यस्तशस्त्रे सन्न्यस्तशस्त्रे सन्न्यस्तशस्त्राः
द्वितीयासन्न्यस्तशस्त्राम् सन्न्यस्तशस्त्रे सन्न्यस्तशस्त्राः
तृतीयासन्न्यस्तशस्त्रया सन्न्यस्तशस्त्राभ्याम् सन्न्यस्तशस्त्राभिः
चतुर्थीसन्न्यस्तशस्त्रायै सन्न्यस्तशस्त्राभ्याम् सन्न्यस्तशस्त्राभ्यः
पञ्चमीसन्न्यस्तशस्त्रायाः सन्न्यस्तशस्त्राभ्याम् सन्न्यस्तशस्त्राभ्यः
षष्ठीसन्न्यस्तशस्त्रायाः सन्न्यस्तशस्त्रयोः सन्न्यस्तशस्त्राणाम्
सप्तमीसन्न्यस्तशस्त्रायाम् सन्न्यस्तशस्त्रयोः सन्न्यस्तशस्त्रासु

अव्यय ॰सन्न्यस्तशस्त्रम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria