सुबन्तावली सन्दिग्धबुद्धि आ

Roma

स्त्रीएकद्विबहु
प्रथमासन्दिग्धबुद्धि आ सन्दिग्धबुद्धि ए सन्दिग्धबुद्धि आः
सम्बोधनम्सन्दिग्धबुद्धि ए सन्दिग्धबुद्धि ए सन्दिग्धबुद्धि आः
द्वितीयासन्दिग्धबुद्धि आम् सन्दिग्धबुद्धि ए सन्दिग्धबुद्धि आः
तृतीयासन्दिग्धबुद्धि अया सन्दिग्धबुद्धि आभ्याम् सन्दिग्धबुद्धि आभिः
चतुर्थीसन्दिग्धबुद्धि आयै सन्दिग्धबुद्धि आभ्याम् सन्दिग्धबुद्धि आभ्यः
पञ्चमीसन्दिग्धबुद्धि आयाः सन्दिग्धबुद्धि आभ्याम् सन्दिग्धबुद्धि आभ्यः
षष्ठीसन्दिग्धबुद्धि आयाः सन्दिग्धबुद्धि अयोः सन्दिग्धबुद्धि आनाम्
सप्तमीसन्दिग्धबुद्धि आयाम् सन्दिग्धबुद्धि अयोः सन्दिग्धबुद्धि आसु

अव्यय ॰सन्दिग्धबुद्धि अम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria