सुबन्तावली सन्धिसितासितरोग

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमासन्धिसितासितरोगः सन्धिसितासितरोगौ सन्धिसितासितरोगाः
सम्बोधनम्सन्धिसितासितरोग सन्धिसितासितरोगौ सन्धिसितासितरोगाः
द्वितीयासन्धिसितासितरोगम् सन्धिसितासितरोगौ सन्धिसितासितरोगान्
तृतीयासन्धिसितासितरोगेण सन्धिसितासितरोगाभ्याम् सन्धिसितासितरोगैः
चतुर्थीसन्धिसितासितरोगाय सन्धिसितासितरोगाभ्याम् सन्धिसितासितरोगेभ्यः
पञ्चमीसन्धिसितासितरोगात् सन्धिसितासितरोगाभ्याम् सन्धिसितासितरोगेभ्यः
षष्ठीसन्धिसितासितरोगस्य सन्धिसितासितरोगयोः सन्धिसितासितरोगाणाम्
सप्तमीसन्धिसितासितरोगे सन्धिसितासितरोगयोः सन्धिसितासितरोगेषु

समास सन्धिसितासितरोग

अव्यय ॰सन्धिसितासितरोगम् ॰सन्धिसितासितरोगात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria