सुबन्तावली ?सन्धिमुक्ति

Roma

स्त्रीएकद्विबहु
प्रथमासन्धिमुक्तिः सन्धिमुक्ती सन्धिमुक्तयः
सम्बोधनम्सन्धिमुक्ते सन्धिमुक्ती सन्धिमुक्तयः
द्वितीयासन्धिमुक्तिम् सन्धिमुक्ती सन्धिमुक्तीः
तृतीयासन्धिमुक्त्या सन्धिमुक्तिभ्याम् सन्धिमुक्तिभिः
चतुर्थीसन्धिमुक्त्यै सन्धिमुक्तये सन्धिमुक्तिभ्याम् सन्धिमुक्तिभ्यः
पञ्चमीसन्धिमुक्त्याः सन्धिमुक्तेः सन्धिमुक्तिभ्याम् सन्धिमुक्तिभ्यः
षष्ठीसन्धिमुक्त्याः सन्धिमुक्तेः सन्धिमुक्त्योः सन्धिमुक्तीनाम्
सप्तमीसन्धिमुक्त्याम् सन्धिमुक्तौ सन्धिमुक्त्योः सन्धिमुक्तिषु

समास सन्धिमुक्ति

अव्यय ॰सन्धिमुक्ति

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria