सुबन्तावली सन्दर्भशुद्ध

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमासन्दर्भशुद्धः सन्दर्भशुद्धौ सन्दर्भशुद्धाः
सम्बोधनम्सन्दर्भशुद्ध सन्दर्भशुद्धौ सन्दर्भशुद्धाः
द्वितीयासन्दर्भशुद्धम् सन्दर्भशुद्धौ सन्दर्भशुद्धान्
तृतीयासन्दर्भशुद्धेन सन्दर्भशुद्धाभ्याम् सन्दर्भशुद्धैः
चतुर्थीसन्दर्भशुद्धाय सन्दर्भशुद्धाभ्याम् सन्दर्भशुद्धेभ्यः
पञ्चमीसन्दर्भशुद्धात् सन्दर्भशुद्धाभ्याम् सन्दर्भशुद्धेभ्यः
षष्ठीसन्दर्भशुद्धस्य सन्दर्भशुद्धयोः सन्दर्भशुद्धानाम्
सप्तमीसन्दर्भशुद्धे सन्दर्भशुद्धयोः सन्दर्भशुद्धेषु

समास सन्दर्भशुद्ध

अव्यय ॰सन्दर्भशुद्धम् ॰सन्दर्भशुद्धात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria