सुबन्तावली ?रागबन्धिनी

Roma

स्त्रीएकद्विबहु
प्रथमारागबन्धिनी रागबन्धिन्यौ रागबन्धिन्यः
सम्बोधनम्रागबन्धिनि रागबन्धिन्यौ रागबन्धिन्यः
द्वितीयारागबन्धिनीम् रागबन्धिन्यौ रागबन्धिनीः
तृतीयारागबन्धिन्या रागबन्धिनीभ्याम् रागबन्धिनीभिः
चतुर्थीरागबन्धिन्यै रागबन्धिनीभ्याम् रागबन्धिनीभ्यः
पञ्चमीरागबन्धिन्याः रागबन्धिनीभ्याम् रागबन्धिनीभ्यः
षष्ठीरागबन्धिन्याः रागबन्धिन्योः रागबन्धिनीनाम्
सप्तमीरागबन्धिन्याम् रागबन्धिन्योः रागबन्धिनीषु

समास रागबन्धिनि रागबन्धिनी

अव्यय ॰रागबन्धिनि

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria