सुबन्तावली ?पुरुषेन्द्र

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमापुरुषेन्द्रः पुरुषेन्द्रौ पुरुषेन्द्राः
सम्बोधनम्पुरुषेन्द्र पुरुषेन्द्रौ पुरुषेन्द्राः
द्वितीयापुरुषेन्द्रम् पुरुषेन्द्रौ पुरुषेन्द्रान्
तृतीयापुरुषेन्द्रेण पुरुषेन्द्राभ्याम् पुरुषेन्द्रैः पुरुषेन्द्रेभिः
चतुर्थीपुरुषेन्द्राय पुरुषेन्द्राभ्याम् पुरुषेन्द्रेभ्यः
पञ्चमीपुरुषेन्द्रात् पुरुषेन्द्राभ्याम् पुरुषेन्द्रेभ्यः
षष्ठीपुरुषेन्द्रस्य पुरुषेन्द्रयोः पुरुषेन्द्राणाम्
सप्तमीपुरुषेन्द्रे पुरुषेन्द्रयोः पुरुषेन्द्रेषु

समास पुरुषेन्द्र

अव्यय ॰पुरुषेन्द्रम् ॰पुरुषेन्द्रात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria