सुबन्तावली ?प्रियोस्रिय

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमाप्रियोस्रियः प्रियोस्रियौ प्रियोस्रियाः
सम्बोधनम्प्रियोस्रिय प्रियोस्रियौ प्रियोस्रियाः
द्वितीयाप्रियोस्रियम् प्रियोस्रियौ प्रियोस्रियान्
तृतीयाप्रियोस्रियेण प्रियोस्रियाभ्याम् प्रियोस्रियैः प्रियोस्रियेभिः
चतुर्थीप्रियोस्रियाय प्रियोस्रियाभ्याम् प्रियोस्रियेभ्यः
पञ्चमीप्रियोस्रियात् प्रियोस्रियाभ्याम् प्रियोस्रियेभ्यः
षष्ठीप्रियोस्रियस्य प्रियोस्रिययोः प्रियोस्रियाणाम्
सप्तमीप्रियोस्रिये प्रियोस्रिययोः प्रियोस्रियेषु

समास प्रियोस्रिय

अव्यय ॰प्रियोस्रियम् ॰प्रियोस्रियात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria