सुबन्तावली ?प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरास

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमाप्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासः प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासौ प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासाः
सम्बोधनम्प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरास प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासौ प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासाः
द्वितीयाप्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासम् प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासौ प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासान्
तृतीयाप्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासेन प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासाभ्याम् प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासैः प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासेभिः
चतुर्थीप्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासाय प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासाभ्याम् प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासेभ्यः
पञ्चमीप्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासात् प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासाभ्याम् प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासेभ्यः
षष्ठीप्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासस्य प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासयोः प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासानाम्
सप्तमीप्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासे प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासयोः प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासेषु

समास प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरास

अव्यय ॰प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासम् ॰प्रतियोग्यनधिकरणेनाशस्योत्पत्तिनिरासात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria