सुबन्तावली ?पिङ्गलकाण्व

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमापिङ्गलकाण्वः पिङ्गलकाण्वौ पिङ्गलकाण्वाः
सम्बोधनम्पिङ्गलकाण्व पिङ्गलकाण्वौ पिङ्गलकाण्वाः
द्वितीयापिङ्गलकाण्वम् पिङ्गलकाण्वौ पिङ्गलकाण्वान्
तृतीयापिङ्गलकाण्वेन पिङ्गलकाण्वाभ्याम् पिङ्गलकाण्वैः पिङ्गलकाण्वेभिः
चतुर्थीपिङ्गलकाण्वाय पिङ्गलकाण्वाभ्याम् पिङ्गलकाण्वेभ्यः
पञ्चमीपिङ्गलकाण्वात् पिङ्गलकाण्वाभ्याम् पिङ्गलकाण्वेभ्यः
षष्ठीपिङ्गलकाण्वस्य पिङ्गलकाण्वयोः पिङ्गलकाण्वानाम्
सप्तमीपिङ्गलकाण्वे पिङ्गलकाण्वयोः पिङ्गलकाण्वेषु

समास पिङ्गलकाण्व

अव्यय ॰पिङ्गलकाण्वम् ॰पिङ्गलकाण्वात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria