सुबन्तावली ?निर्माणरत

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमानिर्माणरतः निर्माणरतौ निर्माणरताः
सम्बोधनम्निर्माणरत निर्माणरतौ निर्माणरताः
द्वितीयानिर्माणरतम् निर्माणरतौ निर्माणरतान्
तृतीयानिर्माणरतेन निर्माणरताभ्याम् निर्माणरतैः निर्माणरतेभिः
चतुर्थीनिर्माणरताय निर्माणरताभ्याम् निर्माणरतेभ्यः
पञ्चमीनिर्माणरतात् निर्माणरताभ्याम् निर्माणरतेभ्यः
षष्ठीनिर्माणरतस्य निर्माणरतयोः निर्माणरतानाम्
सप्तमीनिर्माणरते निर्माणरतयोः निर्माणरतेषु

समास निर्माणरत

अव्यय ॰निर्माणरतम् ॰निर्माणरतात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria