सुबन्तावली ?निम्नललाट

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमानिम्नललाटः निम्नललाटौ निम्नललाटाः
सम्बोधनम्निम्नललाट निम्नललाटौ निम्नललाटाः
द्वितीयानिम्नललाटम् निम्नललाटौ निम्नललाटान्
तृतीयानिम्नललाटेन निम्नललाटाभ्याम् निम्नललाटैः निम्नललाटेभिः
चतुर्थीनिम्नललाटाय निम्नललाटाभ्याम् निम्नललाटेभ्यः
पञ्चमीनिम्नललाटात् निम्नललाटाभ्याम् निम्नललाटेभ्यः
षष्ठीनिम्नललाटस्य निम्नललाटयोः निम्नललाटानाम्
सप्तमीनिम्नललाटे निम्नललाटयोः निम्नललाटेषु

समास निम्नललाट

अव्यय ॰निम्नललाटम् ॰निम्नललाटात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria