सुबन्तावली ?निम्नाभिमुख

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमानिम्नाभिमुखः निम्नाभिमुखौ निम्नाभिमुखाः
सम्बोधनम्निम्नाभिमुख निम्नाभिमुखौ निम्नाभिमुखाः
द्वितीयानिम्नाभिमुखम् निम्नाभिमुखौ निम्नाभिमुखान्
तृतीयानिम्नाभिमुखेन निम्नाभिमुखाभ्याम् निम्नाभिमुखैः निम्नाभिमुखेभिः
चतुर्थीनिम्नाभिमुखाय निम्नाभिमुखाभ्याम् निम्नाभिमुखेभ्यः
पञ्चमीनिम्नाभिमुखात् निम्नाभिमुखाभ्याम् निम्नाभिमुखेभ्यः
षष्ठीनिम्नाभिमुखस्य निम्नाभिमुखयोः निम्नाभिमुखानाम्
सप्तमीनिम्नाभिमुखे निम्नाभिमुखयोः निम्नाभिमुखेषु

समास निम्नाभिमुख

अव्यय ॰निम्नाभिमुखम् ॰निम्नाभिमुखात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria