सुबन्तावली नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रम

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमानवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमः नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमौ नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमाः
सम्बोधनम्नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रम नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमौ नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमाः
द्वितीयानवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमम् नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमौ नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमान्
तृतीयानवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमेण नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमाभ्याम् नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमैः
चतुर्थीनवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमाय नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमाभ्याम् नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमेभ्यः
पञ्चमीनवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमात् नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमाभ्याम् नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमेभ्यः
षष्ठीनवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमस्य नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमयोः नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमाणाम्
सप्तमीनवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमे नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमयोः नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमेषु

समास नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रम

अव्यय ॰नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमम् ॰नवग्रहयन्त्रोद्धरणक्रमात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria