सुबन्तावली ?नाकपुरन्ध्रि

Roma

स्त्रीएकद्विबहु
प्रथमानाकपुरन्ध्रिः नाकपुरन्ध्री नाकपुरन्ध्रयः
सम्बोधनम्नाकपुरन्ध्रे नाकपुरन्ध्री नाकपुरन्ध्रयः
द्वितीयानाकपुरन्ध्रिम् नाकपुरन्ध्री नाकपुरन्ध्रीः
तृतीयानाकपुरन्ध्र्या नाकपुरन्ध्रिभ्याम् नाकपुरन्ध्रिभिः
चतुर्थीनाकपुरन्ध्र्यै नाकपुरन्ध्रये नाकपुरन्ध्रिभ्याम् नाकपुरन्ध्रिभ्यः
पञ्चमीनाकपुरन्ध्र्याः नाकपुरन्ध्रेः नाकपुरन्ध्रिभ्याम् नाकपुरन्ध्रिभ्यः
षष्ठीनाकपुरन्ध्र्याः नाकपुरन्ध्रेः नाकपुरन्ध्र्योः नाकपुरन्ध्रीणाम्
सप्तमीनाकपुरन्ध्र्याम् नाकपुरन्ध्रौ नाकपुरन्ध्र्योः नाकपुरन्ध्रिषु

समास नाकपुरन्ध्रि

अव्यय ॰नाकपुरन्ध्रि

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria