सुबन्तावली मन्त्रिपुत्र

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमामन्त्रिपुत्रः मन्त्रिपुत्रौ मन्त्रिपुत्राः
सम्बोधनम्मन्त्रिपुत्र मन्त्रिपुत्रौ मन्त्रिपुत्राः
द्वितीयामन्त्रिपुत्रम् मन्त्रिपुत्रौ मन्त्रिपुत्रान्
तृतीयामन्त्रिपुत्रेण मन्त्रिपुत्राभ्याम् मन्त्रिपुत्रैः
चतुर्थीमन्त्रिपुत्राय मन्त्रिपुत्राभ्याम् मन्त्रिपुत्रेभ्यः
पञ्चमीमन्त्रिपुत्रात् मन्त्रिपुत्राभ्याम् मन्त्रिपुत्रेभ्यः
षष्ठीमन्त्रिपुत्रस्य मन्त्रिपुत्रयोः मन्त्रिपुत्राणाम्
सप्तमीमन्त्रिपुत्रे मन्त्रिपुत्रयोः मन्त्रिपुत्रेषु

समास मन्त्रिपुत्र

अव्यय ॰मन्त्रिपुत्रम् ॰मन्त्रिपुत्रात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria