सुबन्तावली मन्त्रपति

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमामन्त्रपतिः मन्त्रपती मन्त्रपतयः
सम्बोधनम्मन्त्रपते मन्त्रपती मन्त्रपतयः
द्वितीयामन्त्रपतिम् मन्त्रपती मन्त्रपतीन्
तृतीयामन्त्रपतिना मन्त्रपतिभ्याम् मन्त्रपतिभिः
चतुर्थीमन्त्रपतये मन्त्रपतिभ्याम् मन्त्रपतिभ्यः
पञ्चमीमन्त्रपतेः मन्त्रपतिभ्याम् मन्त्रपतिभ्यः
षष्ठीमन्त्रपतेः मन्त्रपत्योः मन्त्रपतीनाम्
सप्तमीमन्त्रपतौ मन्त्रपत्योः मन्त्रपतिषु

समास मन्त्रपति

अव्यय ॰मन्त्रपति

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria