सुबन्तावली मन्त्रदर्शिन्

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमामन्त्रदर्शी मन्त्रदर्शिनौ मन्त्रदर्शिनः
सम्बोधनम्मन्त्रदर्शिन् मन्त्रदर्शिनौ मन्त्रदर्शिनः
द्वितीयामन्त्रदर्शिनम् मन्त्रदर्शिनौ मन्त्रदर्शिनः
तृतीयामन्त्रदर्शिना मन्त्रदर्शिभ्याम् मन्त्रदर्शिभिः
चतुर्थीमन्त्रदर्शिने मन्त्रदर्शिभ्याम् मन्त्रदर्शिभ्यः
पञ्चमीमन्त्रदर्शिनः मन्त्रदर्शिभ्याम् मन्त्रदर्शिभ्यः
षष्ठीमन्त्रदर्शिनः मन्त्रदर्शिनोः मन्त्रदर्शिनाम्
सप्तमीमन्त्रदर्शिनि मन्त्रदर्शिनोः मन्त्रदर्शिषु

समास मन्त्रदर्शि

अव्यय ॰मन्त्रदर्शि

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria