सुबन्तावली कर्मफलत्याग

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमाकर्मफलत्यागः कर्मफलत्यागौ कर्मफलत्यागाः
सम्बोधनम्कर्मफलत्याग कर्मफलत्यागौ कर्मफलत्यागाः
द्वितीयाकर्मफलत्यागम् कर्मफलत्यागौ कर्मफलत्यागान्
तृतीयाकर्मफलत्यागेन कर्मफलत्यागाभ्याम् कर्मफलत्यागैः कर्मफलत्यागेभिः
चतुर्थीकर्मफलत्यागाय कर्मफलत्यागाभ्याम् कर्मफलत्यागेभ्यः
पञ्चमीकर्मफलत्यागात् कर्मफलत्यागाभ्याम् कर्मफलत्यागेभ्यः
षष्ठीकर्मफलत्यागस्य कर्मफलत्यागयोः कर्मफलत्यागानाम्
सप्तमीकर्मफलत्यागे कर्मफलत्यागयोः कर्मफलत्यागेषु

समास कर्मफलत्याग

अव्यय ॰कर्मफलत्यागम् ॰कर्मफलत्यागात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria