सुबन्तावली कन्दर्पमथन

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमाकन्दर्पमथनः कन्दर्पमथनौ कन्दर्पमथनाः
सम्बोधनम्कन्दर्पमथन कन्दर्पमथनौ कन्दर्पमथनाः
द्वितीयाकन्दर्पमथनम् कन्दर्पमथनौ कन्दर्पमथनान्
तृतीयाकन्दर्पमथनेन कन्दर्पमथनाभ्याम् कन्दर्पमथनैः
चतुर्थीकन्दर्पमथनाय कन्दर्पमथनाभ्याम् कन्दर्पमथनेभ्यः
पञ्चमीकन्दर्पमथनात् कन्दर्पमथनाभ्याम् कन्दर्पमथनेभ्यः
षष्ठीकन्दर्पमथनस्य कन्दर्पमथनयोः कन्दर्पमथनानाम्
सप्तमीकन्दर्पमथने कन्दर्पमथनयोः कन्दर्पमथनेषु

समास कन्दर्पमथन

अव्यय ॰कन्दर्पमथनम् ॰कन्दर्पमथनात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria